de Verlosser


Iedereen die leed in het leven tegenkomt,
dat niet te vermijden is op te lossen of te gebruiken
gaat op zoek naar een oplossing.

In religie noemen ze het een verlosser waarnaar ze zoeken.
Een bron die geluk belooft, een bron die betekenis belooft.

Veel verlossers wijzen naar zichzelf en zeggen ik red
je van alles, ook al blijft leed bestaan,
ook al houd je het gevoel geen leven te hebben.

Zoals iedereen die naar zichzelf wijst,
voordeel voor degene die redt.

Maar ik wijs naar de Schepper, en zeg,
iedereen mag zichzelf redden.
Iedereen kan zichzelf redden.

Een eenvoudige manier om te verrichten
is het gebed: Schepper ik schenk mijzelf aan U.

Als je dat gebed uitspreekt, of fluistert,
hoort het een genade te geven die soms al
na enkele weken zichtbaar is.

De Schepper, is niet vertegenwoordigt,
door een persoon, een wezen, en ook geen
onzichtbare invloed.

De Schepper zoals onze aarde onderdeel is
van zijn Schepping, en overgave of schenking
een leven de juiste plaats geven,
en een waarde voor de samenleving.

Van vrede, tevredenheid, voldoening,
en eigen gezondheid.

De Schepper belooft dat een gebed van
die orde niet onbeloont blijft.

Een gebed Schepper ik geef mij aan u over,
is er een van een erkennen dat een hogere bron
meer met een leven kan, dan simpele zoektocht naar genoegen.

Een gebed Schepper ik geef mijn leven aan u,
belooft een leven waarvan in de verre toekomst wordt
gezegd, een goed mens, een richtingsnoer voor het leven.

Dus Verlossing is het gebed: Ik Schenk mijzelf aan de Schepper.
Zoals de Schepper in het indiaas dus Brahma'wordt genoemd.
en in het nederlands Schepper heet.

Zoals de Schepper alles heeft gemaakt,
van de kleine rupsjes tot de grote leeuw,
van de kleine kikkers tot een zebra.

Ook is hij bron van de vlekken van een luipaard,
en de schapen die hun blijdschap over gras weergeven.

Ook de mens is door hem geschapen,
beide bron van goede en kwade mensen.

Zoals in de natuur leeuwen in de woestijn wonen,
en bij de mens een hond in huis mag wonen.

Zo mag ieder mens zich aan hem overgeven,
en de Schepper belooft dat ieder mens
met al zijn vaardigheden zal worden benut.

Dus een leeuw zal geen klauwen en tanden kwijtraken,
en een schaap zal gras mogen eten.