Wie is de Schepper


De Schepper, in het indiaas heet Brahma.
In india is het een van de drie goden die als
het meest belangrijk worden gezien.

De Schepper die ook de bron is van ons bestaan.
Ons in de begintijd heeft geschapen,
en naast ons ook de aarde heeft gevuld
met allerlei dieren, planten, stenen en water.

De Schepper heeft een boodschap voor ons achtergelaten
om als wij het willen ons leven een hogere betekenis te geven.

Een leven met betekenis is altijd met waarde voor een samenleving.
Zo vinden de grootste wijze en slimme mensen, en mensen van grote
roem, of faam hun bron in de Schepper.

Sommigen hebben een gebed en hebben een leven vol van vrucht,
anderen bidden voortdurend en helpen ook mee aan
een samenleving waarin inbreng nodig is van de Schepper.

Wie is de Schepper, een wezen met intelligentie en met een kracht
waarmee een aarde in een dag kan worden geschapen,
Een dag waarin wijsheid in boekvorm wordt samengesteld.

Wie is de Schepper, is een vraag die in gebed een antwoord krijgt,
Voor de meeste mensen is het een gebed waardoor ze op het pad van
gebed worden geplaatst. immers leren kennen, leren herkennen
is vaak een daad die niet ineens klaar is.

Wie is de Schepper is een gebed dat de deur opent naar
een godsvruchtig leven, waarin de samenleving ook
voorspoed krijgt, en de adept populair of befaamd kan worden

De Schepper, is intelligent zonder grens, immers
mensen maken in hun ervaring grenzen aan alles dat
ze ervaren, waarnemen, of doorleven, en onze bron
is als van nature groter dan ons, dus voor ons
niet meetbaar, niet doorgrondelijk.

De Schepper, in gebed benadert men hem,
in gebed over alle onderwerpen, alle gevoelens
alle gedachten en elke ingeving. een gebed brengt
licht in alles dat wordt voorgelegd.

En brengt men vrijwillig iets in gebed,
waarom zou dan straf gedwongen moeten komen.

De Schepper, leer hem kennen, in onzekerheid
vraag dan, Schepper mag ik tot u bidden.

Zoals de Schepper alles op aarde heeft gemaakt,
is beide goed en slecht onderdeel van zijn schepping.

Dit betekent dat zoals in de natuur, roofdieren hun plaats hebben,
en vredelievende dieren. ook bij de mensen de vlekken van een luipaard,
en de vacht van een schaap van Hem komen.

Al is het dat bij de Schepper alles op de juiste plaats hoort te zijn,
dus bij de Schepper, zal een roofdier, geen kwalijke bedoelingen hebben,
maar wel een bestemde plaats hebben. in de samenleving, hierarchie.

Immers beide goed en kwaad werken mee aan de samenleving.