Spreekwoorden


De eerste zijn bekende nederlandse spreekwoorden:


Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Als je tijdens je leven merkt dat het niet is wat je hoopte of over droomde,
kan je nog kiezen een andere richting in te slaan


Gedane zaken nemen geen keer
Kies je eenmaal voor een religieus leven, dan blijft het
als verworven verdienste bij je.


Als je niets kan doen kan je ook niets verkeerd doen
Als je door religie het gevoel hebt niet alles in de hand te hebben,
ook op een manier dat je dingen goed doet vanuit je zelf,
dan hoef je ook niet bang te zijn dat je iets verkeerd doet.
Als veiligstelling van de hulp van de Schepper


Wat niet weet wat niet deert
Als mensen zeggen je moet alles geprobeerd hebben,
kan je zeggen, dat je zonder de verleiding te kennen
gezonder en gelukkiger bent. Immers als mens heb
je een keuze en mogen ze je niet verleiden als je
dat niet wil. als je de zonde niet kent, hunker je er niet naar.


Vrijheid van meningsuiting jegens alles
Als ze je verbieden te bidden, of te spreken jegens een godheid,
kan je zeggen volgens de grondwet heb ik het recht en
mag ik ook godheden aanspreken.


als mens eigen keuze is leidend
Als een volwassene, zelf kiest om zich aan een hogere
macht te geven, is het zijn keuze, en niet van anderen.
Anderen mogen je niet verbieden je over te geven.
Eigen keuze is bij een religie leidend.Een aantal andere spreekwoorden:

De geur van deugd volgt
op de godsvrucht van gebed

Gebed is de boom van
het eeuwig leven,
en de vruchten blijven bestaan

De weg van gebed belooft
een behouden thuiskomst

De godheden verlangen toewijding
als enige kostprijs

Dien de goden,
en de bloemen groeien

Geen dag zonder eerbied,
Geen nacht zonder rust.

Zoekende naar voedsel
kwam ik bij goede daden

Zoekende in dorst,
kwam ik bij wijsheden.

De weerlichten volgen
demonen die hun kans grijpen.

Waarneming, waarnemer tot een worden
is de werkelijkheid intreden

De kenner van de werkelijkheid
schenkt de deugd van tevredenheid

Spotten met wijsheid,
geeft levens vol leed.

Kiest men het pad van gebed
accepteert men alles dat toekomt.

Kiest men een doel,
behoudt het in goedheid.

Schenk de daden glans
van liefde en genegenheid.

Reizende door en langs religies,
kwam ik bij de hoogste,
die ieder een nieuwe naam schenkt.

In de tuin staan mooie bloemen,
in de paden is diamant verweven,
in de lucht is het licht van de hemel,
het pad van toewijding, betaalt zichzelf.

Toewijding, laat zich soms niet zien,
maar zorgt onzichtbaar voor deugd.

Godheden, zijn als mensen,
die vechten om de gunst van
een ware geliefde.

Dagen zonder gebeden,
Nachten zonder rust.

Een lot winnen op rijkdom,
is als een kans die zich
laat betalen met levensenergie.